Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Kurum Müdürümüzün Mesajı
  08.07.2021

       Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlaki değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hale getirmek hedeflerimizin arasındadır.

       5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun hükümlü ve tutukluların eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinden bahsettiğinden, kanuna uygun olarak Ceza İnfaz Kurumumuzda eğitim ve iyileştirme faaliyetleri süratle devam etmekte olup kanuna uygun olarak hükümlü ve tutuklular arasında bilgi yarışmaları, münazaralar, konferanslar yapılmaktadır. Yine hükümlü ve tutuklulara yönelik meslek edindirme kursları, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma kursları açarak, okuma yazma öğrenmeleri sağlanmakta, okumak isteyen hükümlü ve tutuklular için açık ilköğretim, açık lise ve açık öğretim fakültesi kursları açılarak okumaları teşvik edilmektedir. Tüm hükümlü ve tutukluların eğitim yapması için eğitim konferansları sık sık düzenlenerek, herkesin eğitim yapması için olağanüstü gayret sarf edilmektedir.

        Kurumumuzdaki her personelimiz ve sahip olduğumuz her imkân en güzel şekilde hizmet verme amacında kullanılmaktadır. Dolayısıyla bütün personelimiz Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde hükümlü ve tutuklulara herhangi bir ayrım yapmadan insana yakışır uygulamalara özen göstermekte, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı biçimde doğruluk ve dürüstlük ilkeleri ışığında hukukun üstünlüğünü hakim kılmak için her türlü gayreti gösterme azim ve kararlılığı içersindedir. Bu bağlamda dünyada her gün değişen ve gelişen Ceza İnfaz Kurumları ve Mevzuatlarına ve onların uygulamalarında insan haklarına ve onuruna yakışır yeni düzenlemelerde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

        Saygılarımı sunarım.

   

  Kurum Müdürü

  Adres

  Kotek Mh. Nusaybin Cd. No:114 Artuklu / MARDİN

  Telefon

  482 212 13 77

  482 212 61 01

  E-Posta

  mardin.etcikisaretadalet.gov.tr